Trafikanten

På vår fastighet Trafikanten 1, på Hjalmar Petris väg 26 i Växjö, finns idag Svensk Bilprovning AB som hyresgäst. Fastigheten omfattar 19 643 m² tomt, av vilka Svensk Bilprovning AB nyttjar 15 000 m². I projekt Trafikanten har vi markberett den outnyttjade marken med syftet att utveckla fastigheten för nyetablering av ytterligare en hyresgäst. 

Är ditt företag intresserade av etablering på Trafikanten? Kontakta Eddie Carlqvist.

KONTAKT

EDDIE CARLQVIST

VD
073-0932594
eddie.carlqvist@carlqvistfastigheter.se