Fosie

I projekt Fosie har vi byggt en besiktningshall för tunga fordon åt Svensk Bilprovning, byggnaden är helt uppförd i prefabricerade betongelement, värms upp med vattenburna tak strips samt så innefattar byggnaden en inspektionsgrop som ligger ingjuten under färdigt golv. Byggnationen uppgår till cirka 280 kvadratmeter.

 

Parallellt har vi byggt en specialanpassad biltvättsanläggning för personbilar åt Mjuk Biltvätt, byggnaden är uppförd i prefabricerade element. Cirka 5 meter ner i marken ligger anläggningens 45 kubikmeter stora oljeavskiljare nergrävd. Byggnationen uppgår till cirka 262 kvadratmeter.

 

Byggnaderna färdigställdes i april 2018.

KONTAKT

EDDIE CARLQVIST

VD
073-0932594
eddie.carlqvist@carlqvistfastigheter.se