Hyresgäster:
  • Svensk Bilprovning AB

Trafikanten 1

På Hjalmar Petris väg 26 i Växjö ligger Trafikanten 1, en rejäl bilprovningsfastighet med kapacitet att ta emot många kunder på samma gång. Den totala ytan är 1 624 kvadratmeter byggnad och 19 643 kvadratmeter mark. En del av marken är förberedd för nyetablering av ytterligare en hyresgäst, läs gärna mer under projektet Trafikanten.

Omgivningar och kommunikationer

Fastigheten har ett attraktivt läge på Växjös mest expansiva industriområde, Västra industriområdet, och i direkt anslutning till Norrleden varifrån man har synlig exponering mot väg 25.

I vår ägo
Carlqvist Bilprovningsfastigheter tillträdde fastigheten 2013-02-14

Total area:

1 624 kvadratmeter byggnad

19 643 kvadratmeter mark

Adress:
Hjalmar Petris väg 26, Växjö