Hyresgäster:
  • Hårds Transport AB
  • Smålands Logistik AB
  • Ekdahl Miljö AB
  • Tommy Nordbergh Transport AB

Ljungby 13:32

Fastigheten Ljungby 13:32 byggdes 2000 och är belägen i ett väldigt attraktivt industriområde i nordvästra Ljungby. Området är detaljplanelagt som industriområde och har enkel anslutning och synlig exponering till väg E4 Stockholm-Helsingborg.

På fastigheten finns två stycken byggnader; en lagerbyggnad med tillhörande lastbryggor och enklare kontorsutrymmen. Den andra byggnaden innehåller lastbilsverkstad, lastbilstvätt, kontor och personalutrymmen. Fastigheten har gott om ytor för uppställningsplatser och det finns även plats för till- och nybyggnationer. I närheten finns en Cirkle K tankstation för tunga dieseldrivna fordon. Fastigheten är i god kondition och kan tillträdas omedelbart.

Typ av lokal
Lager och logistikfastighet
Lastbilsverkstad
Lastbilstvätt
Höglager

Omgivning
Nordvästra industriområdet

Andra företag i närheten
Norcospectra
Brunskogs åkeri

Kommunikationer
Direkt anslutning till väg E4
Synlig exponering mot väg E4
B-läge

I vår ägo
Carlqvist Fastigheter i Ljungby tillträdde; 2017-08-09


Total area:

45 000 kvm

Byggnader: totalt 4128 kvm
Lager: 2128 kvm
Kontor och personal: 510 kvm
Lastbilsverkstad: 1204 kvm
Lastbilstvätthall: 242 kvm

Adress:
Näsvägen 4, Ljungby