Hyresgäster:
  • Svensk Bilprovning AB

Slättelund 2

I Vetlanda ligger bilprovningsfastigheten Slättelund 2 med en yta på 688 kvm och 12 152 kvm mark.

Omgivning och kommunikationer
Fastigheten ligger på Slättelundsvägen 5 i Slättelunds industriområde med exponering mot väg 47. Andra företag i närheten är Holsby Möbler AB och Finnvedens lastvagnar.

I vår ägo
Carlqvist Bilprovningsfastigheter tillträdde; 2013-02-14.

 

Total area:

 688 kvm byggnad

12 152 kvm mark

Adress:
Slättelundsvägen 5, Vetlanda