Hyresgäster:
  • Besikta Bilprovning AB

Stereoskopet 1

På Nordmannagatan 6 i Falköping ligger Stereoskopet 1. En bilprovningsanläggning på 593 kvm med 7 614 kvm mark.

Omgivning och kommunikationer
Fastigheten ligger lättillgängligt och synligt från väg 184 på industriområdet Brogärdet i Falköping. De närmsta grannfastigheterna inrymmer mindre industriföretag.

I vår ägo
Carlqvist bilprovningsfastigheter AB tillträde fastigheten 2013-02-14

 

Total area:

593 kvm byggnad

7 614 kvm mark

Adress:
Nordmannagatan 6, Falköping