Ljungby 13:32

Fastigheten Ljungby 13:32 byggdes 2000 och är belägen i ett väldigt attraktivt industriområde i nordvästra Ljungby. Området är detaljplanelagt som industriområde och har enkel anslutning och synlig exponering till väg E4 Stockholm-Helsingborg.

På fastigheten finns två stycken byggnader; en lagerbyggnad med tillhörande lastbryggor och enklare kontorsutrymmen. Den andra byggnaden innehåller lastbilsverkstad, lastbilstvätt, kontor och personalutrymmen. Fastigheten har gott om ytor för uppställningsplatser och det finns även plats för till- och nybyggnationer. I närheten finns en Cirkle K tankstation för tunga dieseldrivna fordon. Fastigheten är i god kondition och kan tillträdas omedelbart.

Typ av lokal
Lager och logistikfastighet
Lastbilsverkstad
Lastbilstvätt
Höglager
Byggnader: totalt 4128 kvm
Lager: 2128 kvm
Kontor och personal: 510 kvm
Lastbilsverkstad: 1204 kvm
Lastbilstvätthall: 242 kvm

Omgivning
Nordvästra industriområdet

Andra hyresgäster i närheten
Norcospectra
Brunskogs åkeri

Kommunikationer
Direkt anslutning till väg E4
Synlig exponering mot väg E4
B-läge

Förvärd
Carlqvist Fastigheter i Ljungby tillträdde; 2017-08-09


Total area:
45000 m²
Adress:
Näsvägen 4

KONTAKT

EDDIE CARLQVIST

VD
073-0932594
eddie.carlqvist@carlqvistfastigheter.se